beats by dre cheap

odakle dolazi...

riječ karati: nastalo od turske riječi "kara" što znači crno. poznate kare u historiji su karađoz(vrsta pozorišta), karapandža(vegetarijanski kuhar), karabatak(vrsta buta), Dona Karan(modna kreatorka, goran karan(pjevač) i sl. glagol "karanje" dolazi otuda što se muški spolni organ zamišlja kao nešto crno (kara) i veliko, ali i zato što se radnja smatra nečim mračnim, crnim. dokaz tome je čiinjenica da se od muškospolnih imenica rijetko izvode međupolni glagoli: ne postoji ni penisanje, ni udenje, ni pimpekanje, ni đokanje. istina postoji kitovanje, ali prozora. postoji i kićenje, npr. nevjeste, ali vršilac te radnje nije mladoženja. mušk apotreba da kara bude velika i crna poznata je u narodnoj prozi. tako jednom Nasrudin poželio da njegova bude kao u crnca. hećim ga posavjetuje da uzme dva kamena i njima udara mjesec dana, jednom ujutro i jednom naveče. kad je prošlo mjesec dana pita hećim Nasrudina je li pomoglo, a nasrudin odgovara:" Farbu sam postigao, još samo dužinu." bilo bi logično da radnju karanja može vršiti samo imalac kare, ali karati može i majka kćerku, ili majka sina, kao Jevrosima Marka(kraljevića). u tom slučaju "karanje" znači ruženje. u jeziku nema razlike, ali u životu nije teško razlikovati kad vas "karaju" a kad "karaju"

november rain
http://november.blogger.ba
03/04/2005 23:52